top of page

פסיכולוגיה רפואית

פסיכולוגיה רפואית הינה תחום מומחיות ייחודי המדגיש את יחסי הגומלין בין הגוף לנפש, ובו נחקר הקשר בין היבטים פיזיולוגיים, קוגניטיביים, רגשיים, התנהגותיים ורוחניים. הפסיכולוג הרפואי עובר הכשרה מקיפה בנושא אבחון וטיפול בכל הקשור להתמודדות עם משברי חיים, מחלות, פציעות, כאב, ועוד. 

 

פסיכולוגיה רפואית ברפואה ראשונית

ב'מרפאה הפסיכולוגית', אנו עובדים עם מטופלים המופנים אלינו בין השאר מרופאי משפחה. אוכלוסיית המטופלים הפונים לרפואה הראשונית הינה מגוונת והטרוגנית, הן מבחינת גיל, סוג המחלות, סיבות הפנייה והצרכים. לכן, מאוד חשוב לנו כפסיכולוגים, העובדים בשיתוף פעולה עם רופאי ורופאות משפחה, להיות מיומנים באבחון ולהכיר קשת רחבה של התערבויות טיפוליות, קצרות, ממוקדות וארוכות טווח, ומתוכן לתפור את ההתערבות המתאימה ביותר למטופל. ההתערבות הטיפולית הינה בשיתוף הצוות הרפואי בהסכמת המטופל ולשם הטיפול המיטבי בו.

 

מהו מודל ה'מרפאה הפסיכולוגית'?

כדי לאפשר טיפול אתי ומיטבי ומתוך מטרה למנוע אבחון־יתר ובזבוז משאבים הן למטופל והן למערכת הרפואית, אנו עובדים במרפאה הפסיכולוגית לפי מודל Stepped Care. מודל זה כולל היררכיה של התערבויות בעצימות עולה, ומדגיש היבטים של נגישות, אפקטיביות, יעילות וחיסכון במשאבים בהתאמת ההתערבות למאפייני המטופל, הסימפטומים שהוא מציג ולאבחנה שהתגבשה. 

איך מודל המרפאה מיושם בפועל?

מטופל המופנה אלינו מרופא המשפחה, או מטופל הפונה באופן עצמאי, עובר תהליך של אבחון והערכה ראשונית על ידי אחד הפסיכולוגים מהצוות ומתגבשת אבחנה וכנגזרת ממנה התערבות המתאימה ביותר לתלונה בעטיה פנה: החל מהתערבות ראשונית בעצימות נמוכה (סדנאות לניהול דחק, קשיי שינה וכו') התערבות בעצימות בינונית (טיפול קוגניטיבי התנהגותי קצר וממוקד [Brief CBT]) וכן התערבות בעצימות עולה: טיפול קוגניטיבי התנהגותי ממושך יותר, טיפול דינמי קצר מועד, טיפול אינטגרטיבי או הפנייה למרכזי טיפול ייעודיים במקרה הצורך.

 

יעילות הטיפול

אנו חותרים לתת את הטיפול המיטבי למטופלינו, ולכן עורכים מחקר אודות יעילות ההתערבות הטיפולית. מהנתונים שנאספים בשנים האחרונות עולה כי לאחר ההתערבות הראשונית - תהליך אבחון, ייעוץ והתערבות ראשונית וקצרה של 4 מפגשים- נמצא שיפור מובהק במדדי חרדה כללית (GAD-7), דיכאון (PHQ-9) ומתח (PSS). תוצאות אלו עולות בקנה אחד עם מחקרים הנערכים בעולם (בעיקר באנגליה), המראים שיפור והטבה בסימפטומים כבר לאחר התערבות קצרה של 4 מפגשים טיפוליים. 

bottom of page