top of page

התמודדות עם מחלה כרונית: זיהוי, השלכות ואופן הטיפול


מה הן מחלות כרוניות?

מחלות כרוניות הן מחלות הנמשכות תקופת זמן ארוכה, ושונות זו מזו בסוג ועוצמת הסימפטומים ומהלך המחלה (נשארות יציבות/בעלות תקופות של רגיעה והתפרצות/מחמירות לאורך זמן). מחלות כרוניות עשויות להשפיע על תפקודו של האדם ואיכות חייו, ולעיתים אף להוביל לאירועים אקוטיים של איום על החיים. התערבות וטיפול רפואיים מביאים לשליטה במהלך המחלה ולהקלה סימפטומטית, אך לרוב לא מובילים לריפוי מלא.

פסיכולוגיה ומחלות כרוניות

אבחנה וגילוי של מחלות כרוניות היא לעיתים קרובות חוויה מפתיעה וקשה לעיכול. התמודדות עם מחלה כרונית הינה תהליך שמעורר לרוב מגוון רגשות כמו עצב, כעס, חוסר אונים, בלבול, פחד, ייאוש ותסכול, וזאת לצד מחשבות והרהורים בנוגע לסיבת פריצת המחלה ("למה זה קרה לי?"), השפעתה על חיי היום-יום ("איך אתמודד עם השינויים הנובעים מהמחלה ומהטיפול בה?") ועל איכות החיים ("איך אוכל לקיים חיים מספקים לצד המחלה?"). בנוסף, התמודדות עם מחלות כרוניות עשויה לעורר מצוקה נפשית ממושכת על רקע חוויה של בדידות, שינויים בקשרים חברתיים וזוגיים, סטיגמה חברתית,פגעה בדימוי ובערך העצמי , חשש מהתדרדרות המחלה וכאב שלעיתים הינו חלק מהתמודדות עם מחלה.

מדוע טיפול פסיכולוגי כה חשוב לטיפול מיטבי במחלות כרוניות?

למצוקה נפשית יש השפעה ישירה ועקיפה על המצב הבריאותי. אם מצוקה נפשית לא מטופלת היא עלולה להוביל להתפתחות של הפרעות נפשיות כמו דיכאון וחרדה אשר מחוללות שינויים פיזיולוגיים (למשל הפחתת יעילות המערכת החיסונית), שמחמירים את מצב המחלה הכרונית, ומקשות על האדם לקיים הרגלי חיים שיטיבו עם בריאותו (פעילות ספורטיבית, תזונה נכונה, הימנעות מעישון וצריכת אלכוהול). בנוסף, לכל אדם תפיסות ואמונות שונות על חייו ועל מצבו הרפואי, שהינם בעלי השפעה ייחודית על ההתמודדות וההסתגלות שלו למחלתו. לדוגמא: אדם שמאמין שאין לו שליטה בהתמודדות עם מחלת הסוכרת, ישמור פחות על התזונה שלו, וייטה לחוש תחושת ייאוש, לעומתו אדם המתמודד עם הידבקות בנגיף H.I.V אך מגלה גמישות בתפיסתו את ההשפעה של הידבקות זו על חייו, יוכל להמשיך להנות מיחסים אינטימים אך עם נקיטה של אמצעי זהירות. בשני המקרים האופן בו האדם תופס את מחלתו משפיע על אופן התנהלותו עםהמחלה, ובכך על המצב הבריאותי.

חשוב לדעת, כי ניתן ללמוד ולסגל דרכי התמודדות יעילות יותר עם מחלות כרוניות, וזאת על מנת על מנת להיטיב עם איכות החיים והבריאות.

מהו טיפול פסיכולוגי בהתמודדות עם מחלה כרונית?

הפסיכולוגיה הרפואית היא תחום המתמחה בסיוע והתמודדות עם מחלות גופניות. תחום זה נשען על המודל הביו-פסיכו-סוציאלי, אשר מניח כי התמודדות עם מחלה היא תהליך אשר דורש התייחסות לכל ההיבטים השונים של המחלה (פיזיולוגיים, רגשיים, קוגניטיביים, התנהגותיים, חברתיים). הטיפול הפסיכולוגי מסייע בהתמודדות עם כל ההיבטים שעולים סביב המחלה, וברכישת מיומנויות וכלים להתמודדות יומיומית עם הסימפטומים הגופניים והרגשיים. טיפול כזה מסייע לייצר שינוי מחשבתי, רגשי, והתנהגותי שיוביל להתמודדות מיטיבה יותר בחיי היומיום עם מחלה ממושכת. כמו כן, כחלק מהתפיסה של זרם הפסיכולוגיה החיובית, הטיפול מסייע באיתור הכוחות, הכישורים והמשאבים הייחודים אשר עומדים ברשותו של האדם 'כאן ועכשיו', כדי לאפשר צמיחה אישית והתפתחות.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page