top of page

"מרפאה פסיכולוגית" – מערך טיפולי בית

ישנם מקרים שאנשים זקוקים בהם לעזרה ולתמיכה נפשית מקצועית, אולם מתקשים לפנות ולהגיע להערכה וטיפול. קשיים אלו עשויים להיות קשיים פיזיים בשל פציעה, מחלה אקוטית, מחלה כרונית ותהליכי הזדקנות טבעיים, או קשיים נפשיים המגבילים את תפקוד האדם בצורה ניכרת. בהיותם קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה הם עלולים להביא למצוקה משמעותית.

יתרה מזאת, קשיים אלו עלולים להיות מועצמים בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי והרביעי עקב התמודדות עם אובדנים רבים ובשל שינויים בתחום התעסוקה, החמרת מצב הבריאות שלהם או של בן/בת הזוג וצמצום קשרים ופעילות חברתית. תהליכים אלו עשויים להשפיע על מצב הרוח ועל תחושת הרווחה הנפשית של האדם באופן שלילי עד כדי הגעה למצבי חרדה ודיכאון. במקרים כאלו, פנייה אל איש מקצוע להתייעצות עשויה לעזור מאוד.  

"מרפאה פסיכולוגית" מציעה שירות טיפול פסיכולוגי ביתי, רב-מקצועי במסגרת הרפואה הראשונית. מערך טיפולֵי הבית נועד לענות על הקשיים המוזכרים לעיל ולהציע פתרון אשר יתאים לצרכיהם הייחודיים של הפונים למרפאה.

במסגרת טיפולי הבית מתבצעת בראש ובראשונה הערכה של מצב המטופל שמטרתה ליצור מיפוי ראשוני של הקשיים בגינם פנה או הופנה האדם לטיפול (דיכאון, ירידה קוגניטיבית, בעיות בין-אישיות, בעיות סוציאליות ועוד). במהלך ההערכה ייתכן שיינתנו למטופל שאלונים קצרים אשר יסייעו באבחון הקשיים ובבחירת דרך הטיפול המתאימה ביותר. אנו שואפים לסיים תהליך הערכה ראשונית זו במהלך 2 הפגישות הראשונות. ​תהליך ההערכה הראשונית כולל היבטים אלו:

  • מצב קוגניטיבי

  • מצב רגשי

  • מצב פיזיולוגי

  • סביבת המטופל, תנאי מחייתו, בחינת מערכת התמיכה בו והרקע החברתי והמשפחתי שלו.

הנחתנו הבסיסית היא כי אין טיפול באדם אחד דומה לטיפול באדם אחר, ולכן נקבעת התוכנית הטיפולית בהתאם לצורכי המטופל הייחודיים, כפי שאובחנו בבדיקה הראשונית. עם זאת, לצד התוכנית האישית יכלול הטיפול התייחסות לכמה ענייניים כלליים שיש בהם כדי לעזור לכל הפונים לטיפול כגון:

  • שיפור מיומנויות ויכולות יומיומיות

  • הפחתת הסיכוי להישנותם של דיכאון וחרדה

  • שימור מערכות חברתיות והרחבתן

  • שימור יכולתו התעסוקתית של המטופל והקניית ידע נוסף שעשוי לשפרה.

  • סיוע לבני משפחה ולגורמים שונים הנמצאים דרך קבע בסביבתו של המטופל

  • עזרה בשמירה על אורח חיים בריא.​

 

הטיפול הביתי הינו טיפול רב-מקצועי הכולל את תחומי המקצוע הבאים: רפואת משפחה,  פסיכולוגיה רפואית, פסיכיאטריה, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה ושירותים קהילתיים.

בעת הצורך, ובהחלטה משותפת עם המטופל, אנשי מקצוע מתחומים אלו יגיעו לביצוע הערכה נוספת, במטרה ליצור את המעטפת הטיפולית והשיקומית המועילה ביותר עבור המטופל.

 

בעת הצורך, ובהחלטה משותפת עם המטופל, אנשי מקצוע מתחומים אלו יגיעו לביצוע הערכה נוספת, במטרה ליצור את המעטפת הטיפולית והשיקומית המועילה ביותר עבור המטופל.

למידע נוסף ולתיאום טיפול ביתי ניתן לפנות לעידו וינשטיין  -

כתובת מייל: idowe84@gmail.com

מספר טלפון נייד: 050-3335060

bottom of page