top of page

מרפאת גוף  פוגש  נפש -  מרפאת כאב רב מקצועית

 

אודות מרפאת גפ"נ

במרפאת גפ"נ פועל צוות רב מקצועי, המורכב מרופאת כאב, פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים רפואיים ומטפלת בדיקור סיני. אנשי הצוות בעלי ניסיון באבחון וטיפול כוללני בכאב ובסבל על כל מקורותיו והשלכותיו. אנו פועלים מתוך גישה אבחנתית כוללת הרואה את הגוף והנפש כקשורים ומשפיעים זה על זה. מודל העבודה שלנו במרפאת גפ"נ הינו ייחודי בכך שהינו מבוסס על תהליך הערכה רב מקצועי המתקיים במשותף- הן עם המטופל והן עם כלל אשי הצוות הרב מקצועי. אנו מאמינים כי תהליך הערכה המתקיים באופן משותף הינו חיוני במטרה להגיע לאבחנת מקור הכאב וגורמיו ובכדי לקבוע תכנית טיפול מותאמת אישית אשר משלבת תחומים שונים במקביל. זאת לצורך השגת יעילות טיפול גבוהה, הפחתת עוצמת הכאב, תדירותו ומשכו, שיפור איכות החיים ורמת התפקוד של המטופל.  

הצוות במרפאת גפ"נ:

ד"ר יפעת סנדלר- מומחית ברפואת כאב

גדי ירקוני- פיזיותרפיסט

עפרי בריקמן- פיזיותרפיסטית

אורן להק- פסיכולוג רפואי מומחה מדריך

ליאת באן- אברהם- מתמחה בפסיכולוגיה רפואית

ענת פלמון- מטפלת בדיקור סיני

 

מהו כאב כרוני?

כאב הינו מנגנון ההגנה הטבעי של הגוף,  וכן ניתן לתאר אותו כמנגנון בקרה ואזהרה. אפשר לדמות אותו לנורת אזהרה הנדלקת בכדי לאותת ולסמן לנו שמשהו אינו כשורה , וזאת לצורך נקיטת פעולה תואמת כמו הפסקה של פעולה מאומצת אשר עלולה לגרום לנו לנזק ופנייה לטיפול רפואי.

כאשר הכאב נמשך למעלה מ-3 חודשים, הוא מוגדר ככאב כרוני ויש לראות אותו כמצב רפואי בפני עצמו ולא כסימפטום בודד. לכאב הכרוני עלולה להיות השפעה על איכות החיים של האדם ועל מצב הרוח. כמו כן, הכאב הכרוני עלול להביא להפחתה ולצמצום ברמת התפקוד ולהימנעות מפעילויות שונות.  לפי האגודה העולמית לכאב, כאב מוגדר כ"תחושה וחוויה נפשית לא נעימה הקשורה בנזק ממשי או אפשרי לרקמה, או המתוארת במונחים של נזק מסוג זה". הגדרה זו לכאב מקנה לו ערך סובייקטיבי ומצביעה על כך כי לצד התחושה הגופנית קיימים היבטים פסיכולוגיים רגשיים. כאב כרוני קשור לרוב לכל מיני מצבים בריאותיים נוספים כמו דכאון, חרדה, לחץ, עייפות, הפרעות בשינה ובתאבון.

 

 

הטיפול בכאב

הכאב כאמור היא תחושה גופנית מורגשת, כאשר פעמים רבות נלוות לו תחושת סבל, שהיא לרוב המשמעות הרגשית שאנו מעניקים לכאב הגופני. במרפאת גפ"נ, מרפאת כאב רב מקצועית, אנו מאמינים כי בשלב ההערכה והאבחנה של מקור הכאב, עוצמתו ומשכו, חשוב גם כן להכיר את משמעות הכאב הסובייקטיבית והמשתנה בין אדם לאדם ואת מידת הבנתו ותפיסתו את מצבו הרפואי. כמו כן, היכרות עם רקע רפואי (אבחנות נלוות, תרופות קבועות ושיטות טיפול אשר נוסו בעבר) ובדיקה גופנית חשובות גם כן לצורך השגת תמונה כוללת ומלאה שתסייע בגיבוש אבחנה ותכנית טיפול מותאמת. 

 

 

למידע נוסף ולקביעת תור

ליאת באן- אברהם

gefenpsy@gmail.com

050-3848849

bottom of page